Motylki

Każdy motyl- to jest zuch,głośno śmieje się za dwóch.
Kiedy trzeba, podziękuje,szybko salę porządkuje. 
Gdy napsoci- to przeprosi,niegrzeczności wręcz nie znosi!

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc wrzesień 2020

 

  1. To jestem ja  - prezentowanie siebie na forum grupy, zachęcanie do poznawania koleżanek i kolegów z grupy,

  2. Moja grupa  doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie poczucia przynależności do grupy  rówieśniczej;

  3. Jesteśmy bezpieczni utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,                 

     wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w drodze do przedszkola;

  4.Idzie jesień przez las, park –rozpoznawanie i nazywanie charakterystycznych cech jesieni zaobserwowanych w parku i w lesie.


"Moi mili" I. Strzałkowska


,,Przedszkole- drugi dom”

I .Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą i wstaję ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

 

Ref: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,

A po spacerze w sali wesoło bawię się

Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 

II. Czasem rano trudno mi wstać,

chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka i miś

W co będziemy bawić się dziś?

 

Ref: Ja chodzę tam co dzień….

 

III. Zamiast mamy panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.

 

Ref: Ja chodzę tam co dzień…

Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia