Planetarium

Planetarium - podczas zajęć dzieci z grup III, IV, VI, VII i VIII udały się w podróż po kosmosie, gdzie poznały i utrwaliły wszystkie planety i ich cechy charakterystyczne.

Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia