HARMONOGRAM REKRUTACJI


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli


i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych


w roku szkolnym 2018/2019

 


Data

Etap rekrutacji

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

15 lutego

22 lutego 
godz. 10.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

24 lutego

godz. 8.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

26 lutego

godz. 8.00

12 marca

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola i złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

16 marca

godz. 10.00

23 marca

do godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,
do której dziecko zostało zakwalifikowane.

26 marca

godz. 10.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 26 marca

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

23 kwietnia

godz. 8.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

23 kwietnia czerwca

godz. 8.00

 

30 kwietnia

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

8 maja

godz. 10.00

 

16 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,
do której dziecko zostało zakwalifikowane.

17 maja

godz. 10.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 17 maja

Procedura odwoławcza.

od 17 maja do 31 sierpnia

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkoli/ oddziałów przygotowania przedszkolnego
w szkołach  podstawowych po II turze.


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia