Ramowy rozkład dnia

 

 

6.00 – 8.30

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; w tym związane z czytaniem, liczeniem i pisaniem . Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Praca z książką - pobudzanie do wypowiedzi na podstawie ilustracji, opowiadanie historyjek obrazkowych. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.

8.30 – 9.15

Zabawy ruchowe z określonymi elementami ruchu   

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
Śniadanie, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku. Profilaktyka stomatologiczna i zabiegi higieniczne.

9.15 –11.15

Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, kierowane i spontaniczne zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem. Religia. Język angielski.

11.15 – 11.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 -12.00

Obiad. Wdrażanie do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Zachęcanie dzieci do spożywania rożnych potraw, a zwłaszcza surówek. Poznawanie nowych smaków.

12.00 – 13.30

Odpoczynek ; relaks z muzyką, słuchanie bajek, masażyki itp. Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp. Zabawy  konstrukcyjne, badawcze. Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy ruchowe.

13.30 – 14.00

Czynności samoobsługowe, porządkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.00 - 17.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym omawiany temat. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa. Zabawy w kącikach zainteresowań.  Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, uroczystościach artystycznych i okolicznościowych .Zabawy z wykorzystaniem programów multimedialnych( tablica interaktywna, laptop). Praca o charakterze wyrównawczym, aktywizującym oraz obserwacyjnym. Zabawy swobodne według inwencji własnej dziecka, lub przy niewielkim udziale nauczyciela.


Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia